Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

26/05/2023

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 25/06/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Cái Bè, Tiền Giang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: trungcapcaibe.edu.vn