Trường Trung cấp nghề GTCC Đà Nẵng tuyển dụng kế toán trưởng năm 2020

24/07/2020

Trường Trung cấp nghề GTCC Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, được sự thống nhất của Sở tại công văn số 2894/SGTVT-VP ngày 15/7/2020, Trường Trung cấp nghề GTCC Đà Nẵng thông báo tuyển dụng kế toán trưởng cho Trường như sau:

1. Vị trí việc làm: Kế toán trưởng.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện

Tiêu chuẩn theo quy định của Luật kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ, cụ thể:
– Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, hòa đồng với mọi người trong cơ quan, có ý thức chấp hành pháp luật;
– Có trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán;
– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm, ưu tiên xét chọn những người đã làm công tác kế toán sự nghiệp.
– Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại Điều 52 của Luật Kế toán, Điều 19 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ.

3. Hồ sơ dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển
– Bản sao Giấy khai sinh;
– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6cm) có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31 tháng 7 năm 2020.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính, Trường Trung cấp nghề GTCC Đà Nẵng (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ: Số 96 Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
– Điện thoại liên hệ: 0236.3625250.