TT Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2022

16/02/2022

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

01 Bác sĩ: Tốt nghiệp bác sĩ trở lên, ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT; Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT)

01 Quản lý dinh dưỡng: Trung cấp trở lên các ngành: CTXH, XHH, tâm lý, giáo dục, luật, lịch sử, báo chí, sư phạm, thể dục thể thao, an ninh, ngữ văn, địa lý, quản lý nhà nước, hành chính, ngôn ngữ, giáo dục thể chất, dịch vụ pháp lý, CNTT, QTKD, kinh tế, kỹ thuật, giáo dục chính trị.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Thành phần hồ sơ: Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị địnhk 115/2020/NĐ-CP.

Thời hạn nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày đăng báo.

Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Ấp Chà Lon, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. ĐT: 02713.621.103

Nguồn tin: Báo Người lao động