TT Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2021

21/05/2021

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-STTTT ngày 10/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021;

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2021 như sau:

I. Số lượng vị trí việc làm tuyển dụng, số lượng người làm việc cần tuyển dụng và tiêu chuẩn đăng ký từng vị trí:

Số lượng vị trí tuyển dụng: 03 vị trí, 05 người làm việc, cụ thể:

1. Vị trí An toàn thông tin hạng III (01 vị trí, 02 người làm việc)

Mã vị trí việc làm: V11.05.11

Yêu cầu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Vị trí Kiểm định viên công nghệ thông tin hạng III (01 vị trí, 02 người làm việc)

Mã vị trí việc làm: 07.18

Yêu cầu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Vị trí Kế toán viên (01 vị trí, 01 người làm việc)

Mã vị trí việc làm: 031

Yêu cầu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

+ Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

4.  Các nội dung liên quan:

Các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin được quy định tại Điều 2 Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT, cụ thể như sau:

+ Các ngành đúng đào tạo về công nghệ thông tin bao gồm: Tin học, Điện tử tin học, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ truyền thông, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật máy tính, Tin học ứng dụng, Toán ứng dụng và các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV – trình độ cao đẳng, đại học;

+ Các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin bao gồm: Sư phạm Tin học, Điện tử – Viễn thông.

II.  Hình thức tuyển dụng 

Tuyển dụng bằng hình thức: Xét tuyển được thực hiện qua 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Hình thức phỏng vấn. Nội dung: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian thi phỏng vấn 30 phút.

Không thực hiện phúc khảo đối với hình thức phỏng vấn. Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

III.  Điều kiện đăng ký dự tuyển và thời gian thực hiện

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm, chức danh tuyển dụng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2.  Đối tượng ưu tiên

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm Thông báo này)

– Phong bì 06 bì (có dán tem bưu chính) ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Lưu ý: Mỗi người đăng ký dự tuyển được đăng ký 01 vị trí dự tuyển tại Kế hoạch này và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

4.  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: Số

10 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 02573.843171, di động 0984707979

5.  Thời hạn đăng ký dự tuyển, thời gian tổ chức xét tuyển

Thời hạn đăng ký dự tuyển: Từ ngày 12/5/2021 đến hết ngày 11/6/2021 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển khi không trúng tuyển.

Thời gian dự kiến tổ chức xét tuyển:

+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển: dự kiến từ ngày 14/6/2021 đến 18/6/2021.

+ Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo thời gian xét tuyển vòng 2.

6.  Lệ phí tuyển dụng

Trên cơ sở số lượng hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xác định mức phí dự tuyển viên chức theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo mức thu, địa điểm thu phí phí tuyển dụng theo quy định.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên. Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên, địa chỉ: 10 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, điện thoại: 0257.3819958 – 0257.3843171 để được hướng dẫn (kèm theo mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển).

***** Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23-4

Nguồn tin: sotttt.phuyen.gov.vn