TT Công tác xã hội – Sở LĐ,TB&XH TP. Đà Nẵng tuyển dụng kế toán năm 2021

28/07/2021

Thực hiện Công văn số 2031/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 09/7/2021 và Công văn số 218/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 19/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ thực hiện và tuyển dụng Kế toán Dự án “Thúc đầy và bảo vệ quyền trẻ em” do UNICEF tài trợ; Kế hoạch số 37/KH-TTCTXH ngày 20/7/2021 của Trung tâm Công tác xã hội về Tuyển kế toán dự án triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Sáng kiến Thành phố thân thiện với trẻ em; Trung tâm Công tác xã hội thông báo tuyển dụng kế toán dự án với các thông tin như thông báo như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/07/2021 đến hết ngày 01/08/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Công tác xã hội thành phố Đà Nẵng. số 64 Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ctxhdanang.vn