TT giám định chất lượng xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021

02/06/2021

TT giám định chất lượng xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, Thi tuyển, Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 27/05/2021 đến hết ngày 29/06/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính tổng hợp, TT giám định chất lượng xây dựng, số 80 Trần Phú, phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: sxd.vinhlong.gov.vn