TT Giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện Tân Châu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022

21/02/2022

TT Giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện Tân Châu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/02/2022 đến hết ngày 20/03/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tân Châu

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

 

 

Nguồn tin: tanchau.tayninh.gov.vn