TT Giống nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021

02/06/2021

TT Giống nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:

kể từ ngày 19/05/2021 đến hết ngày 17/06/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính – tổng hợp, TT Giống nông nghiệp, số 1B đường Nguyễn Trung Trực, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: