TT Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo – Sở KH&CN tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2022

15/03/2022

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-SKHCN ngày 04/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

I.  NHU CẦU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu (chi tiết Phụ lục đính kèm).

2. Phương thức tuyển dụng: Thông qua xét tuyển.

II.  ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

–  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật.

– Có phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

– Có lý lịch rõ ràng.

–  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm.

Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Điều kiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng (chi tiết phụ lục đính kèm).

III.   PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức kèm theo 04 bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ thí sinh) và 02 ảnh 4×6 (mặt sau ghi rõ các thông tin của cá nhân về họ tên, ngày tháng năm sinh).

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và chịu trách nhiệm tính chính xác các thông tin kê khai và tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ. Đồng thời, kê khai các văn bằng, chứng chỉ đã được các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; không được sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành chờ cấp chứng chỉ để thay thế văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo quy định. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng theo quy định. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí.

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển nêu tại điểm b, khoản 2, Mục này hoặc gửi qua đường bưu chính (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì).

2.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là 30 ngày (trong giờ hành chính), kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Bình Định, Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. Cụ thể, từ ngày 17/3/2022 đến hết ngày 16/4/2022 (trong giờ hành chính).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: số 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại: 0256. 3520266). Hoặc gửi qua đường bưu chính (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì).

3. Phí dự tuyển: Mức thu phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (cụ thể sẽ có thông báo sau).

IV.   NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

Thực hiện việc tuyển dụng viên chức thông qua xét tuyển theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu

cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.  Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xây dựng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Hình thức thi: Phỏng vấn

Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại vòng 2.

3.  Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: Số 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại: 0256.3520266) để được hướng dẫn.

(Ghi chú: Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, địa chỉ: skhcn.binhdinh.gov.vn).

*****Tài liệu đính kèm:

–  Kế hoạch tuyển dụng

–  Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: skhcn.binhdinh.gov.vn