TT Quản lý Khai thác hạ tầng Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

11/11/2020

Trung tâm Quản lý Khai thác hạ tầng Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/11/2020 đến hết ngày 06/12/2020

– Địa điểm: Trung tâm Quản lý Khai thác hạ tầng Khu kinh tế công nghiệp, thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

TT Quản lý Khai thác hạ tầng Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 TT Quản lý Khai thác hạ tầng Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

TT Quản lý Khai thác hạ tầng Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 TT Quản lý Khai thác hạ tầng Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 TT Quản lý Khai thác hạ tầng Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: bqlkktcn.thuathienhue.gov.vn