TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ – Sở KH và CN Gia Lai tuyển dụng nhân sự tháng 1/2021

29/01/2021

TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai tuyển dụng nhân sự tháng 1/2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 28/02/2021

– Địa điểm: TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai, 98B Phạm Văn Đồng – Pleiku – tỉnh Gia Lai.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở KH và CN Gia Lai tuyển dụng nhân sự tháng 1/2021 TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở KH và CN Gia Lai tuyển dụng nhân sự tháng 1/2021 TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở KH và CN Gia Lai tuyển dụng nhân sự tháng 1/2021

Nguồn tin: