TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

04/01/2021

Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên như sau:

 * Tổng số chỉ tiêu xét tuyển là 04 vị trí:

– Vị trí công tác thư viện (chức danh Thư viện viên hạng III, Mã số: V.10.02.06): 01 chỉ tiêu.

– Vị trí công tác thể dục, thể thao (Chức danh Huấn luận viên hạng III, Mã số: V.10.01.03): 01 chỉ tiêu.

– Vị trí công tác Phát thanh, truyền thanh: 02 chỉ tiêu, cụ thể:

+ Chức danh Phóng viên hạng III, mã số Mã số: V.11.02.06: 01 chỉ tiêu.

+ Chức danh Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07: 01 chỉ tiêu.

* Điều kiện đăng ký xét tuyển:

– Chức danh Thư viện viên hạng III, Mã số V.10.02.06:  Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thư viện hoặc các ngành khác có liên quan.

Nếu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

– Chức danh Huấn luận viên hạng III, Mã số V.10.01.03: Có trình độ cử nhân chuyên ngành Thể dục thể thao trở lên hoặc trường hợp tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Thể dục thể thao thì phải là vận động viên cấp 1 trở lên.

– Chức danh Phóng viên hạng III, mã số Mã số V.11.02.06: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Báo chí. Trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học khác chuyên ngành Báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ Báo chí từ 08 tuần trở lên.

– Chức danh Kỹ sư hạng III, Mã số V.05.02.07: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Kỹ thuật.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: từ ngày 22/12/2020 đến hết ngày 22/01/2020 (trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Tân Biên; Địa chỉ: 99, Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; điện thoại: 0276.3745899

***** Chi tiết cụ thể như sau:

TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

***** Tài liệu đính kèm:

Chỉ tiêu tuyển dụng

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tanbien.tayninh.gov.vn