TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021

02/06/2021

TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/05/2021 đến hết ngày 24/06/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tân Biên, số 99 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 7, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: chỉ tieu

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23-4

Nguồn tin: tanbien.tayninh.gov.vn