TT Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Bình Tân, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021

02/06/2021

Căn cứ Công văn số 465/SNV-TCCCVC ngày 11/5/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức.

Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân thông báo đến các đối tượng có nhu cầu tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Bình Tân năm 2021, như sau:

I.  Số lượng cần tuyển ứng với vị trí việc làm

 

TT

 

Vị trí tuyển dụng

Số lượng  

Ghi chú

1 Phóng viên 01
2 Hành chánh 01
Tổng 02

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1.  Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.  Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

(Niêm yết tại trụ sở làm việc Trung tâm Văn hóa – Thông tin & Thể thao huyện Bình Tân, địa chỉ: khóm Thành Quới, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long).

2.2.1.   Phóng viên hạng III – Mã số: V.11.02.06

2.2.1.1 Năng lực

Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ được phân công; nội dung của Luật Báo chí;

Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; về tổ chức, hoạt động của ngành, đơn vị, địa phương, cơ sở có liên quan đến nhiệm vụ được phân công và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật khác có liên quan

2.2.1.2.   Kỹ năng

Có khả năng viết nhanh, tính chất rõ ràng, đúng, khách quan, chính xác, đầy đủ;

Có Kiến thức sâu, rộng về nhiều lĩnh vực của cuộc sống;

Quan tâm đến các vấn đề mang tính thời sự;

Có khả năng chụp ảnh và quay phim các loại tin, phóng sự.

2.2.1.3.   Tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ

Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Phóng viên hạng III.

2.2.2.   Hành chánh – Mã ngạch 01003

Năng lực:

Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao;

Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao; hiểu được những vấn đề cơ bản về khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý;

Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

Am hiểu thực tiễn, kinh tế – xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được giao; nắm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực ở trong nước.

Kỹ năng:

Có khả năng làm việc việc độc lập, biết định hướng xử lý, đề xuất giải pháp phù hợp giải quyết công việc;

Nắm vững chế độ báo cáo định ký, đột xuất;

Nắm vững quy trình soạn thảo, ban hành văn bản hành chính theo quy định pháp luật;

Có kỹ năng tham mưu những vấn đề liên quan Hành chính của đơn vị.

Tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ:

Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Luật, Hành chánh, Lưu trữ – Quản trị Văn phòng;

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

III.  Thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 18/5/2021 đến hết ngày 18/6/2021.

Nơi phát hành và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Trung tâm Văn hóa – Thông tin & Thể thao huyện Bình Tân, địa chỉ: khóm Thành Quới, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

IV.  Hình thức, nội dung xét tuyển

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng

2.  Vòng 2:

Thực hành theo hình thức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm

Thí sinh bóc thâm một trong các đề phỏng vấn được hội đồng chuẩn bị, sau đó được chuẩn bị 20 phút ghi giấy nháp, sau đó lên trình bày nội dung phỏng vấn trong vòng 10 phút.

Nội dung phỏng vấn xoay quanh vấn đề trong các văn bản: Luật viên chức; Luật Báo chí; Nghị định 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và một số kỹ năng giao tiếp.

V.  Thời gian và địa điểm xét tuyển

Thời gian xét tuyển: Từ 21/6/2021 đến ngày 30/6/2021.

Địa điểm xét tuyển: Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thông tin & Thể thao Bình Tân, địa chỉ: khóm Thành Quới, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Nguồn tin: binhtan.vinhlong.gov.vn