TT Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022

20/05/2022

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 17/05/2022 đến hết ngày 16/06/2022

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, Ấp Sọ Say, xã Ngũ LẠc, huyện Duyên Hải, Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: duyenhai.travinh.gov.vn

>>>>> Xem thêm: TT Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022