TT Y tế Quận 3, TP. HCM điều chỉnh nội dung và thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022

06/05/2022

Trung tâm Y tế Quận 3, TP. HCM thông báo tạm ngừng việc xét tuyển viên chức theo Thông báo số 73/TB-TTYT ngày 16/02/2022 của Trung tâm Y tế Quận 3 và điều chỉnh nội dung, bổ sung nội dung và kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 43 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/04/2022 đến hết ngày 12/05/2022

– Địa điểm:  Phòng tổ chức – hành chính – Trung tâm Y tế quận 3, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

 

Nguồn tin: trungtamytequan3.medinet.gov.vn