TTYT huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020

29/01/2021

TTYT huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 24/02/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ, số 71 đường 2/4, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

TTYT huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020 TTYT huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: dohquangtri.gov.vn