TTYT huyện Gio Linh, Quảng Trị tuyển dụng viên chức y tế năm 2021

11/01/2021

Trung tâm Y tế huyện Gio Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020 như sau:

1. Số lượng: 7 chỉ tiêu

1.1 Sự nghiệp y tế: 4 chỉ tiêu

– 2 bác sĩ đa khoa.

– 1 kế toán viên.

– 1 y sĩ đa khoa.

1.2. Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: 3 chỉ tiêu

– 1 y sĩ đa khoa

– 1 kế toán viên

– 1 quản trị viên hệ thống hạng III, tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin.

2. Tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ. Có phiếu đăng ký dự tuyển; lý lịch rõ ràng; có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có trình độ chuyên môn đào tạo, tin học, ngoại ngữ phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

Đối với chức danh Kế toán viên: Yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng (ngành Tài chính – Ngân hàng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán).

3. Phiếu dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.

4. Thời gian, địa điểm nhận phiếu dự tuyển:

– Thời gian: 30 ngày, kể từ 11/1/2021 đến 11/2/2021 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế huyện Gio Linh, số 125 đường 2 tháng 4, Khu phố 6 – thị trấn Gio Linh – Gio Linh – Quảng Trị.

5. Nguyên tắc, hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm, lệ phí xét tuyển:

a. Nguyên tắc tuyển dụng: Đối với chức danh tuyển dụng viên chức y tế từ hạng III trở lên, thực hiện tuyển dụng trước đối với các đối tượng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Sau đó, nếu còn chỉ tiêu thì thực hiện tuyển dụng các đối tượng khác theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

b. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

c. Thời gian xét tuyển: Sẽ có thông báo cụ thể cho thí sinh.

d. Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Gio Linh, số 125 đường 2 tháng 4, Khu phố 6 – thị trấn Gio Linh – Gio Linh – Quảng Trị. e. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế huyện Gio Linh. Số điện thoại: 0914.024.353 trong giờ hành chính.

Nguồn tin: baoquangtri.vn