UBND huyện Bắc Bình, Bình Thuận bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

05/08/2022

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình về việc phê duyệt và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; Thông báo số 168/TB-UBND ngày 28/3/2022 của UBND huyện Bắc Bình về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.
Thực hiện Công văn số 1563/SNV-TDĐT&VTLT ngày 19/7/2022 của Sở Nội vụ về việc tiếp tục triển khai tổ chức thi tuyển công chức cấp xã.
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình thông báo bổ sung chỉ tiêu nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
– Có đơn (Phiếu) đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (Người dự tuyển không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi đăng ký dự tuyển).
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:
– Không cư trú tại Việt Nam.
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
II. Nhu cầu bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng:
Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022: 10 chỉ tiêu, cụ thể:
– Địa chính – Xây dựng: 04 chỉ tiêu, trong đó:

+ Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mới: 02 chỉ tiêu.
+ Lĩnh vực địa chính: 02 chỉ tiêu;
– Tài chính – Kế toán: 03 chỉ tiêu.
– Văn hóa – Xã hội: 03 chỉ tiêu, trong đó:
+ Lĩnh vực văn hóa: 01 chỉ tiêu;
+ Lĩnh vực xã hội: 02 chỉ tiêu;

III. Đăng ký dự tuyển
1. Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
– Người đăng ký dự tuyển công chức phải nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu) và 03 phong bì có dán tem (trên phong bì ghi cụ thể số điện thoại, địa chỉ người nhận) tại Phòng Nội vụ.
– Những lưu ý khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, cụ thể:
+ Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển (có hướng dẫn kèm theo), chính xác địa chỉ trên phong bì dán tem và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
+ Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01 chức danh công chức cấp xã, nếu người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển từ 02 chức danh trở lên hoặc đăng ký dự tuyển ở từ 02 đơn vị hành chính cấp xã thì sẽ không đưa vào danh sách dự tuyển.
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
– Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký thi tuyển: Từ ngày ban hành Thông báo đến hết ngày 25/8/2022.
– Địa điểm tiếp nhận: tại Phòng Nội vụ huyện Bắc Bình (số 94, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).
3. Phí thi tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

IV. Nội dung và hình thức thi tuyển
Thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
1. Vòng 1:
Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
– Thời gian thi 60 phút.
– Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Người dự tuyển được biết kết quả thi ngay sau khi kết thúc thời gian thi trên máy vi tính.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.
– Hình thức thi: Thi viết.
– Thời gian thi: 180 phút.
– Thang điểm thi: 100 điểm.
V. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Nội vụ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, thực hiện việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển; tổng hợp danh sách người đăng ký dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tham mưu UBND huyện xét duyệt, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển gửi Sở Nội vụ để tổng hợp tổ chức thi.
2. Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện về Thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 của UBND huyện để mọi người quan tâm biết đăng ký dự tuyển.
3. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện thông báo rộng rãi, thường xuyên trên Đài truyền thanh – Tiếp phát truyền hình huyện về Thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 của UBND huyện để mọi người quan tâm biết đăng ký dự tuyển.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn niêm yết công khai tại trụ sở làm việc

UBND xã, thị trấn về Thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 của UBND huyện để mọi người quan tâm biết đăng ký dự tuyển.
Tất cả nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức cấp xã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện tại website: www.bacbinh.binhthuan.gov.vn.
Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Bắc Bình qua số điện thoại: 0252.3861.646 hoặc 0772075291 để được hướng dẫn.
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 để các đơn vị, địa phương và những người quan tâm được biết để đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bacbinh.binhthuan.gov.vn