UBND huyện Bàu Bàng, Bình Dương tuyển dụng công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2023

18/11/2023

UBND huyện Bàu Bàng, Bình Dương tuyển dụng công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/11/2023 đến 17h00 ngày 26/12/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện, trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: baubang.binhduong.gov.vn