UBND huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 – 2021

17/11/2020

UBND huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 08/12/2020

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bến Cầu, khu phố 2, thị trấn bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021 UBND huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021

UBND huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021 UBND huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021 UBND huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021 UBND huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021

UBND huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021 UBND huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021 UBND huyện Bến Cầu, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bencau.tayninh.gov.vn