UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2020

28/08/2020

UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 01

– Bậc Tiểu học: 06

– Bậc THCS: 04 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 01/09/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Cái Bè.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2020

UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2020

Nguồn tin: caibe.tiengiang.gov.vn