UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

22/10/2020

UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/10/2020 đến hết ngày 17/11/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Cái Bè, khu 1, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

Nguồn tin: caibe.tiengiang.gov.vn