UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2020

16/03/2020

UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 214 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 111 chỉ tiêu

– Bậc Tiểu học: 46 chỉ tiêu

– Bậc THCS: 51 chỉ tiêu

– Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyển thanh: 04 chỉ tiêu

– Sự nghiệp Phòng GD&ĐT: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/03/2020 đến hết ngày 16/04/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2020

UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2020 UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2020 UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng chi tiết

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: caibe.tiengiang.gov.vn