UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

04/06/2020

UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Tiểu học: 24 chỉ tiêu

– Giáo viên THCS: 16 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/06/2020 đến hết ngày 01/07/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ UBND huyện Cẩm Khê.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

Nguồn tin: camkhe.phutho.gov.vn