UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên Tiểu học, THCS năm 2021

13/10/2021

Căn cứ Kế hoạch số 2029/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở công lập huyện Cẩm Khê. Ủy ban nhân dân huyện thông báo nội dung tuyển dụng như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 54 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 12/11/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ UBND huyện Cẩm Khê.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

Nguồn tin: camkhe.phutho.gov.vn