UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022

31/08/2021

Thực hiện Công văn số 4848/UBND-PC1 ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021-2022; Thực hiện Kế hoạch số 2548/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện Cẩm Xuyên về tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Cẩm Xuyên năm học 2021 – 2022; UBND huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 – 2022.

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên thông báo một số nội dung như sau:

I. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG:

Tổng số tuyển dụng gồm 111 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Chức danh Giáo viên Mầm non (giáo viên Mầm non hạng III): gồm 35 chỉ tiêu.

Chức danh Giáo viên Tiểu học (giáo viên Tiểu học hạng III): gồm 72 chỉ tiêu giáo viên dạy văn hóa.

Chức danh Giáo viên Trung học cơ sở (giáo viên THCS hạng III): gồm 04 chỉ tiêu, cụ thể:

Giáo viên dạy môn Toán, Toán – Tin: 01 chỉ tiêu;

Giáo viên dạy môn Ngữ văn: 03 chỉ tiêu.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Có văn bằng, chuyên môn đào tạo phù hợp với từng vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng và các chứng chỉ theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Đối với vị trí việc làm giáo viên mầm non hạng III.

– Người đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 72 Luật giáo dục năm 2019 về trình độ; Điều 3, Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Cụ thể:

– Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên, chuyên ngành giáo dục Mầm non;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

b) Đối với vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng III.

Người đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 72 Luật giáo dục năm 2019 về trình độ; Điều 3, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Cụ thể:

– Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên, chuyên ngành giáo dục tiểu học;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

c) Đối với vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III

Người đăng ký dự tuyển giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 72 Luật giáo dục năm 2019; Điều 3, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập. Cụ thể:

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm, cụ thể:

+ Đối với giáo viên môn Toán, Toán – Tin: Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên, chuyên ngành Toán học, Toán – Lý, Toán – Tin; Trường hợp thí sinh có bằng Đại học Toán học, Toán – Lý, Toán – Tin không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Đối với giáo viên môn Ngữ văn: Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên chuyên ngành Ngữ văn, Văn – Sử, Văn – Địa, Văn – GDCD; Trường hợp thí sinh có bằng Đại học Ngữ văn, Văn – Sử, Văn – Địa, Văn – GDCD không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở hạng III (đối với giáo viên trung học cơ sở mới được tuyển dụng vào giáo viên trung học cơ sở hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng, kể từ ngày được tuyển dụng).

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III.  HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký tuyển dụng (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP).

2. Thời gian: Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển bắt đầu từ ngày 24/8/2021 đến hết ngày 23/9/2021 (thời gian theo giờ hành chính).

3. Địa điểm: Tại Phòng họp gác 2 – Cơ quan UBND huyện Cẩm Xuyên. Số 175, đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Lệ phí đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BNV-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

V. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG: Dự kiến tổ chức tại Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên, (địa chỉ: http://camxuyen.hatinh.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên.

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên thông báo để các cá nhân có đủ điều kiện tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên (qua phòng Nội vụ, số điện thoại: 02393.861.287) để được hướng dẫn.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: camxuyen.hatinh.gov.vn