UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm học 2022-2023

20/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 2209/KH-UBND ngày 16/6/2022 của UBND huyện Can Lộc về việc tuyển dụng giáo viên Tiểu học huyện Can Lộc năm học 2022-2023; Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo một số nội dung sau:

I. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VỊ TRÍ VIỆC LÀM
1. Tổng số chi tiêu cần tuyển: 22 chỉ tiêu.
2. Vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tuyển dụng:
– Giáo viên Văn hóa Tiểu học hạng III (Mã số: V.07.03.29): 22 chỉ tiêu
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện dự tuyển
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo
Người đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 72 Luật giáo dục năm 2019 về trình độ; Điều 3, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Cụ thể:
– Có bằng tốt nghiệp cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành giáo dục tiểu học;
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).
2. Nội dung xét tuyển
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:
2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể:
a. Hình thức thi: Phỏng vấn.
b. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c. Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
d. Thang điểm: 100 điểm
IV. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHI TUYỂN DỤNG
1. Hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP).
2. Thời gian: Người dự tuyển trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển bắt đầu từ ngày 21/6/2022 đến hết ngày 20/7/2022 (trong giờ hành chính);
3. Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Can Lộc; Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
4. Lệ phí đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; và chỉ thu lệ phí tuyển dụng đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2.
Thông báo này được đăng trên Báo điện tử Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc, địa chỉ: www.canloc.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện; trụ sở UBND các xã, thị trấn; website ngành giáo dục Can Lộc http://canloc.edu.vn
Phòng Nội vụ là đơn vị thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc của công dân, tổ chức.
Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo để các cá nhân đủ điều kiện tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc (qua phòng Nội vụ số điện thoại: 0912.516.228; 0936.006.388) để được hướng dẫn.

Nguồn tin: hscvcl.hatinh.gov.vn