UBND huyện Cao Phong, Đà Bắc, Lạc Sơn, Lương Sơn tỉnh Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020

27/04/2020

UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 91 chỉ tiêu, trong đó:

– Huyện Cao Phong: 11 chỉ tiêu

– Huyện Đà Bắc: 28 chỉ tiêu

– Huyện Lạc Sơn: 36 chỉ tiêu

– Huyện Lương Sơn: 16 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/04/2020 đến hết ngày 22/05/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tuyển dụng giáo viên năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: caophong.hoabinh.gov.vn