UBND huyện Cầu Ngang, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

04/05/2022

UBND huyện Cầu Ngang, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: UBND huyện Cầu Giang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank

 

Nguồn tin: caungang.travinh.gov.vn