UBND huyện Cầu Ngang, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

20/11/2023

UBND huyện Cầu Ngang, Trà Vinh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:  travinh.gov.vn