UBND huyện Châu Thành, Trà Vinh tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông năm 2022

18/04/2022

UBND huyện Châu Thành, Trà Vinh tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 52 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:  chauthanh.travinh.gov.vn