UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

29/12/2021

UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 27/12/2021 đến hết ngày 26/01/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chiêm Hóa, tổ dân phố Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: chiemhoa.gov.vn