UBND huyện Chợ Mới, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

20/11/2023

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

2. Chức danh: Công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Như Cố.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức xét tuyển:

Theo Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 13/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 (được đăng trên cổng thông tin điện tử huyện Chợ Mới).

4. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Thời gian 30 ngày, kể từ thông báo đến ngày 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2023 (trường hợp theo đường Bưu điện thì tính thời gian theo dấu Bưu điện đến Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất vào 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2023), thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính.
– Địa điểm: Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành Kèm theo Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 13/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới) tại phòng Nội vụ huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ dân phố số 1, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, số điện thoại liên hệ 0209.3865.089./.

Nguồn tin: Báo Bắc Kạn