UBND huyện Chư Pưh, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022

19/12/2022

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-SNV ngày 02/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện Chư Pưh năm 2022; Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 15/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh về tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022, như sau:

1. Đối tượng dự tuyển: Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh và có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2, Mục III Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 15/11/2022 của UBND huyện Chư Pưh.
2. Nhu cầu tuyển dụng: Tổng số nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2022 của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh là 38 chỉ tiêu (chi tiết vị trí việc làm cụ thể có bảng nhu cầu kèm theo Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 15/11/2022 của UBND huyện Chư Pưh) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện Chư Pưh (http://chupuh.gialai.gov.vn), niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; các đơn vị trường học; UBND các xã, thị trấn.
3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng: Chi tiết tại khoản 4 Mục III của Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 15/11/2022 của UBND huyện Chư Pưh.
4. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu:
Người dự tuyển phải trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (không nhờ người khác nộp thay) tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh (Số 16, đường Lý Thái Tổ, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) và kèm theo bản photo các loại giấy tờ: Bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và các giấy tờ ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển; 02 ảnh 3×4 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển. Khi đi nộp Phiếu, người dự tuyển phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu vị trí dự tuyển và đối tượng ưu tiên (nếu có) để người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra, đối chiếu và phải ký xác nhận các thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký dự tuyển cùng với người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
Người nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có Giấy biên nhận trao cho người dự tuyển (biên nhận có đóng dấu treo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện).
5. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ ngày 16/12/2022 đến hết ngày 16/01/2023.

Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (tính đến 17 giờ 00 ngày 16/01/2023), Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nội vụ báo cáo nhanh danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển gửi về UBND huyện trước 18 giờ cùng ngày.
6. Nội dung, hình thức xét tuyển: Thực hiện theo 02 vòng như sau:
6.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2, Mục III Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 15/11/2022 của UBND huyện Chư Pưh thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
6.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
a. Hình thức thi: Thi viết.
b. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c. Thời gian thi: Thi 180 phút (không kể thời gian chép đề).
d. Thang điểm: 100 điểm.
7. Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/người.
8. Tài liệu ôn thi; thời gian và địa điểm tổ chức:
– Tài liệu ôn thi: Tài liệu ôn thi sẽ do Hội đồng tuyển dụng công bố để thí sinh được biết và tự ôn thi, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện Chư Pưh; Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh.
– Thời gian và địa điểm tổ chức thi (vòng 2): Sẽ thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện Chư Pưh.
Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng giáo viên được Hội đồng tuyển dụng giáo viên thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện Chư Pưh.
Trên đây là thông báo tuyển dụng giáo viên huyện Chư Pưh năm 2022. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì liên hệ Phòng Nội vụ huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh để được hướng dẫn.

***** Tệp đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: chupuh.gialai.gov.vn