UBND huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021

22/11/2021

Căn cứ Quyết định số 9181/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyến dụng viên chức năm 2021 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện đăng ký dự tuyên

– Là công dân Việt Nam có tuổi đời từ 18 tuổi trở lên;

– Có hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng nhận, chứng chỉ đào tạo đúng chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyên.

– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng đủ các yêu cầu khác của vị trí việc làm.

– Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; không trong thời gian đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn

Người dự tuyển phải đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

2.1. Đối với Giáo viên

– Có trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm trở lên đối với cấp Mầm non; Đại học Sư phạm trở lên đối với cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.

– Tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục Mầm non công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Tiểu học công lập; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Trung học cơ sở công lập.

2.2. Đối với nhân viên Kế toán

– Có trình độ Cao đẳng trở lên đối với cấp Mầm non và trình độ Đại học trở lên đối với cấp Tiếu học và THCS thuộc các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính phù hợp với vị trí dự tuyển.

– Tiểu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

2.3. Đối với nhân viên Y tế

– Có trình độ từ trung cấp Y sĩ trở lên phù hợp với vị trí dự tuyển.

– Tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sỹ y học dự phòng, y sĩ.

II. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ, CHỨC DANH TUYỂN DỤNG

TT Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp Số lượng cần tuyển
1 Giáo viên Mầm non Giáo viên Mầm non 11
2 Giáo viên Tiểu học Giáo viên Tiểu học 63
3 Giáo viên THCS Giáo viên THCS 26
4 Kế toán Kế toán 06
5 Y tế Y tế 02
Tổng cộng 108

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP (theo mẫu đính kèm);

b) 03 phong bì có ghi rõ Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển (ở phần người nhận);

2. Thời gian, địa điếm phát hành, tiếp nhận hồ sơ và thu lệ phí

– Thời hạn nhận hồ sơ của người dự tuyển: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 15/11/2021.

– Người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện Cờ Đỏ (địa chỉ: ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố cần Thơ) trong giờ hành chính (điện thoại liên hệ: 0292.3695.351).

– Lệ phí xét tuyển: Căn cứ theo quy định hiện hành tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển và phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Dự kiến mức thu: 500.000đ/hồ sơ.

– Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:

1. Hình thức:Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.

2. Nội dung:

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyên.

– Phỏng vấn người dự tuyển: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyên theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyến.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

V. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

– Nội dung ôn tập: Thí sinh tự ôn tập theo chương trình đã học và quy định về ngành;

– Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện, địa chỉ http://codo.cantho.gov.vn và niêm yết tại bảng thông báo của Ủy ban nhân dân huyện;

– Mỗi người chỉ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm;

– Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại;

– Không hoàn lại lệ phí đối với các hồ sơ đã đăng ký dự tuyến;

– Không giải quyết đối với bất cứ trường hợp nào đến nhận và nộp hồ sơ dự tuyển không đúng thời gian quy định;

Nguồn tin: cantho.gov.vn