UBND huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2020

08/07/2020

UBND huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2020 như sau:

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

– Thời gian tiếp nhận: 30 ngày kể từ ngày thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2020

UBND huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2020 UBND huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyển dụng công chức năm 2020

Nguồn tin: cujut.daknong.gov.vn