UBND huyện Đăk Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

22/12/2020

UBND huyện Đăk Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 44 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ: Sẽ thông báo sau.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Đăk Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Đăk Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

UBND huyện Đăk Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Đăk Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Đăk Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Đăk Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Đăk Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Đăk Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Đăk Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: dakdoa.edu.vn