UBND huyện Đắk Mil, Đắk Nông tuyển dụng giáo viên năm 2020

12/06/2020

UBND huyện Đắk Mil, Đắk Nông tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 19 chỉ tiêu

– Bậc Tiểu học: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/06/2020 đến hết ngày 11/07/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Đắk Mil, Địa chỉ: 07 Nguyễn Tất Thành, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Đắk Mil, Đắk Nông tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện Đắk Mil, Đắk Nông tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Đắk Mil, Đắk Nông tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện Đắk Mil, Đắk Nông tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Đắk Mil, Đắk Nông tuyển dụng giáo viên năm 2020

Nguồn tin: dakmil.daknong.gov.vn