UBND huyện Đak Pơ, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2020

09/07/2020

UBND huyện Đak Pơ, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2020 như sau:

UBND huyện Đak Pơ, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2020 UBND huyện Đak Pơ, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp huyện năm 2020

Nguồn tin: dakpo.gialai.gov.vn