UBND huyện Đoan Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

06/08/2020

UBND huyện Đoan Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 03, trong đó:

– Vị trí tuyển dụng làm việc tại Ban Quản lý các công trình công cộng: 02

– Vị trí tuyển dụng làm việc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 01

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng chuyên môn đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể:

+ Vị trí tuyển dụng làm việc Ban Quản lý các công trình công cộng: Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường (01 chỉ tiêu), Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (01 chỉ tiêu).

+ Vị trí tuyển dụng làm việc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: Có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành: Quản lý đất đai (01 chỉ tiêu).

2. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải nộp 01 bộ hồ sơ theo mẫu do UBND huyện Đoan Hùng phát hành (Không thu hồ sơ của thí sinh chưa được cấp bằng tốt nghiệp);

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh không trả lại sau khi kết thúc kỳ tuyển dụng.

2. Chế độ ưu tiên

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được thực hiện theo khoản 3, điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức: Xét tuyển

2. Nội dung: Được chia làm 02 vòng, cụ thể như sau:

– Vòng 1: Căn cứ phiếu đăng ký dự tuyển tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

– Vòng 2: Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký dự tuyển. Điểm thực hành được chấm theo thang điểm 100.

V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm sát hạch vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Thông báo tuyển dụng: Từ ngày 31/7/2020

2. Phát hành hồ sơ tuyển dụng: Trong 01 ngày (ngày 14/8/2020)

– Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Đoan Hùng

– Thời gian: Trong giờ hành chính

3. Thu nhận hồ sơ và nộp lệ phí tuyển dụng:

– Trong ngày 01 ngày (ngày 31/8/2020)

– Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Đoan Hùng

– Thời gian: Trong giờ hành chính

4. Niêm yết danh sách người dự tuyển đủ điều kiện tham gia sát hạch vòng 2, gửi thông báo triệu tập thí sinh: Ngày 03/9/2020

– Địa điểm: Tại UBND huyện Đoan Hùng

5. Tổ chức sát hạch thực hành vòng 2

– Địa điểm: Tại UBND huyện Đoan Hùng

6. Thời gian: Dự kiến ngày 07/9/2020

– Niêm yết kết quả tuyển dụng: Dự kiến 10/9/2020 – Địa điểm: Tại UBND huyện Đoan Hùng

VII. PHÍ TUYỂN DỤNG

Phí tuyển dụng được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu phí tuyển dụng viên chức.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của UBND huyện Đoan Hùng, người đăng ký dự tuyển có thể xem Kế hoạch chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện./.

Nguồn tin: doanhung.phutho.gov.vn