UBND huyện Đơn Dương, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022

03/06/2022

UBND huyện Đơn Dương, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 119 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/06/2022 đến hết 17h30 ngày 30/06/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

(Tầng 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, số 24 Nguyễn Thái Bình, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng)

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Đơn vị sự nghiệp công lập

Mần non

THCS

Tiểu học

Nguồn tin: lamdong.gov.vn