UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

10/09/2021

UBND huyện Ea Kar cho biết, năm 2021, UBND huyện tổ chức tuyển dụng 178 chỉ tiêu viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

Cụ thể, huyện sẽ tuyển dụng 106 giáo viên mầm non, 25 giáo viên tiểu học (vị trí đứng lớp, giáo viên môn tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật), 17 giáo viên THCS (môn Toán, tiếng Anh, Ngữ Văn, Sinh học, Vật lý, Công nghệ) và 30 nhân viên (thư viện, thiết bị, kế toán, y tế).

Các vị trí được tuyển dụng theo hình thức thi tuyển qua 2 vòng gồm: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm; thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức thi viết và phỏng vấn.

Năm 2021, huyện Ea Kar được giao 2.024 biên chế viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến thời điểm 31-5-2021, huyện đã sử dụng 1.813 biên chế, chưa sử dụng 211 biên chế (21 trường hợp đề nghị tiếp nhận).

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: www.eakar.daklak.gov.vn