UBND huyện Gò Công Tây, Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

21/09/2023

UBND huyện Gò Công Tây, Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 110 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 14/10/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: gocongtay.tiengiang.gov.vn