UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

18/08/2020

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau:

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

>>>>>Xem thêm: UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

Nguồn tin: hamyen.org.vn