UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

10/01/2022

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 28/01/2022

– Địa điểm: phòng Nội vụ huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: hamyen.org.vn