UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng giáo viên năm 2020

24/06/2020

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tiếp tục tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 66 chỉ tiêu

– Bậc Tiểu học: 24 chỉ tiêu

– Bậc THCS: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, Thi tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng giáo viên năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng giáo viên năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: hamyen.org.vn