UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng chức danh Phó hiệu trưởng trường MN, TH, THCS năm 2021

29/01/2021

UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng chức danh Phó hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/01/2021 đến hết ngày 24/02/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Hòa Vang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng chức danh Phó hiệu trưởng trường MN, TH, THCS năm 2021 UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng chức danh Phó hiệu trưởng trường MN, TH, THCS năm 2021

UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng chức danh Phó hiệu trưởng trường MN, TH, THCS năm 2021 UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tuyển dụng chức danh Phó hiệu trưởng trường MN, TH, THCS năm 2021

Nguồn tin: hoavang.danang.gov.vn