UBND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng năm 2020

03/07/2020

UBND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/07/2020 đến hết ngày 24/07/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Hòa Vang, Địa chỉ: thôn Dương Lâm, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng năm 2020

UBND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng năm 2020 UBND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng năm 2020 UBND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng chi tiết

Nguồn tin: hoavang.danang.gov.vn