UBND huyện Hưng Hà, Thái Bình tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

13/09/2022

UBND huyện Hưng Hà, Thái Bình tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 86 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/09/2022 đến hết ngày 12/10/2022

– Địa điểm:Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Hưng Hà

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: pgdhungha.edu.vn